Følgende menyer kan velges

Lokomotiver Danmark Norge Sverige Belgia Luxemburg
Personvogner Danmark Norge Sverige    
Godsvogner Danmark Norge Sverige fantasi  
Annet Lyntog ordbok     Dansk jernbanehistorie

Retur til Hovedsiden

DSB "De Danske Statsbaner"

Modeller av Danske lokomotiver.

Bemerk at disse er gruppert i Elektriske, Diesel og Damplokomotiver

 

Elektriske lokomotiver

DSB Litra EG (13 stk)

Heljan modell.
Om modellen  Modellen er produsert til både veksel og likestrøm.
Produsent  
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge  
Topphastighet  
Vekt  
Lengde  
Om forbildet Var bare en kort tid hos DSB, etter utskillelses av DSB-Gods ble disse lokomotiver med i "handlen" til Raillion 

 

Diesellokomotiver

DSB Litra MA

Roco modell.

MA 461

Roco modell

MA 463

Roco modell - modifisert av Gentofte hobbycenter. "Sølvpilen" / "Staniol-ekspressen"
Om modellen Modellene er produsert både i likestrøm og vekselstrøm og med og uten bistro vogn, som er forskjellen på de to varianter som Roco har produsert
Produsent MAN ( 1963 - 66)
Motor Dieselhydraulisk 12 cyl. 
Effekt (HK/KW) 1100 HK. 809 KW
Akselrekkefølge B 2
Topphastighet 160 km/t
Vekt 51 tons
Lengde 19200 mm
Om forbildet Etter uttjent tjeneste i Danmark ble disse solgt som ulandshjelp til Polen for nesten ingen penger, dessverre gikk det Polske selskap konk etter få år og MA lyntoget som engang var DSB sin stolthet, henstod og rustet opp i Polen. Heldigvis hadde jernbanemuseet i Odense vet nok til å bevare et sett. 

 

DSB Litra ME (30 stk)

Hobby trade modell.

ME 1506

Hobby trade modell.

ME 1505

Hobby trade modell.

ME 1511

Hobby trade modell.

ME 1509

Hobby trade modell.

ME 1527

Hobby trade modell.

ME 1521

Om modellen De første modeller ble produsert av DEAK i Ungarn, hvilket ikke holdt den kvaliteten som produsenten ønskede og derfor ble de etterfølgende produsert på GALA Modern i Kina - dette var å betrakte som værende en helt ny modell.
Produsent Henschel
Motor 16 cyl GM
Effekt (HK/KW) 3300 HK / 2426 KW
Akselrekkefølge Co'Co'
Topphastighet 175 km/t
Vekt 115 tons
Lengde 21000 mm
Om forbildet  

 

DSB IC3 Litra MFA - FF - MFB

Heljan Modell

Litra MF (IC3-intercity sett)

Heljan Modell

Litra MF (IC3 lyntog sett) ny bemaling

Om modellen Det er sjeldent å se en modell som utstråler så mye "plastikk" - Det eneste som man kanskje kan rose Heljan for her at man har lagt ved litra merker og div byvåpen slik at man kan skape sin egen modell - kanskje det var i håpet om at man ville kjøpe flere å kople disse sammen ??
Produsent Ascan-Scandia 
Motor Diesel mekanisk
Effekt (HK/KW) 4 x 294 KW
Akselrekkefølge  
Topphastighet 180 km/t
Vekt  
Lengde 58,80 M.
Om forbildet Danmarks 3. lyntog 

 

 DSB Litra MH (114 stk + 3 stk)

Märklin modell.

MH 204 bare levert i startsett, bygget på en Henshel DHG 500. Typen er brukt på alle større danske stasjoner som rangertraktor etter at man utrangerte Damplok Litra F

MG-Togmodelle modell.

Frichs type

Mg-Togmodelle modell.

Frichs type

Om modellen Modellen har vært savnet på mange danske modelljernbaneanlegg gjennom tidene og derfor at MG-Togmodelle tar opp denne modell - blir mottatt med begeistring. Modellen har digital snitt slik at montering av dekoder skjer uten problemer i likestrøm og i vekselstrøm er den levert med en lokpilot dekoder.
Produsent Frichs ( 3 stk Henshel)
Motor MAN 4 cyl
Effekt (HK/KW) 440 /323
Akselrekkefølge C
Topphastighet 60 km/t
Vekt 40,5 tons - 45 tons
Lengde 9440 mm
Om forbildet Ble brukt som rangermaskin på stort sett alle stasjoner i danmark - finnes i 2 varianter - den som märklin har produsert er opprindelig en Henshel maskin - derutover har Frichs i Danmark også produsert mange av disse lokomotiver.

Litra MK har overtatt rangeroppgavene for MH. 

 

DSB Litra MK (25 stk)

Mäklin modell - bare levert istartsett.                  Litra MK 625 "Belvedere" rangertraktor fra DSB gods, modellen er ikke korrekt i akselstillingen da forbildet bare har 2 aksler og ikke tre som modellen her.
Om modellen   
Produsent  
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge  
Topphastighet  
Vekt  
Lengde  
Om forbildet  

 

DSB Litra MO

Heljan modell.

Litra Mo 1828

Om modellen Modellen er produsert av ulike fabrikanter først ute var Long, dernest var det Hambli og sist er det Heljan som har levert denne modellen - utviklingen fra første til den nåværende modell har tatt 50 år og dette ses absolutt på detaljen med mer. 
Produsent Frichs
Motor 2 x frichs diesel 
Effekt (HK/KW) 2 x 250 HK
Akselrekkefølge CoBo
Topphastighet 120 km/t
Vekt 69,5 tons
Lengde 20938 mm
Om forbildet En av Danmarks arbeidshester, ble innsatt på stort sett alle ruter, ble også brukt i utlandstrafikken - dog ombygget med ekstra lanterne i fronten - da denne skulle holde de internasjonale forskrifter for lykteføring. Ofte trekkende vogne av litra Ca-Cm med mer. Brukt til lyntog - regionaltog - godstog.

 

DSB Litra MQ "Disiro"

Piko modell

MQ 4118 & 4918

Om modellen  
Produsent  
Motor Diesel 
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge  
Topphastighet 120 km/t
Vekt  
Lengde  
Om forbildet Innsatt på forskjellige lokalbaner bl.a. Svendborg - Odense hvor denne modellen har sitt forbilde. 

 

DSB Litra MR 

Lima modell

MR 4073 "70'talls design" Motorvogn

Lima modell

MRD 4273 "70'talls design" styrevogn

Lima modell

MR 4094 "nytt design" motorvogn

Lima modell

MR 4294 "nytt design" styrevogn

Om modellen Kvalitetsmessig er dette en Limamodell i bunn og grunn, men det var dog en forbedring av deres modeller på 80 & 90 tallet - derfor er denne modellen ikke så verst. 
Produsent Uerdingen / Scandia
Motor Dieselhydraulisk 12 cyl Deutz
Effekt (HK/KW) 325 HK / 239 KW
Akselrekkefølge 2'B
Topphastighet 120 km/t
Vekt 34,5 tons
Lengde 22335 mm
Om forbildet MR toget ble faktisk også anvendt som "lyntog" noen ble bygget om med en første klasse kupe og ble brukt til ruten København - Esbjerg "Englænderen" 

 

DSB Litra MS

Om modellen Danmarks første lyntog av 1935 - Heljan modell MS 

Veldig plastikk og bærer preg av at dette var et av Heljans første prosjekter i modelljernbane verdenen 

Produsent Frichs og Scandia
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge Delt bogie med mellomvogn
Topphastighet 120 Km/t
Vekt  
Lengde  
Om forbildet Dette lyntoget skapte en revolusjon i trafikken i Danmark, da man plutselig kunne kjøre fra København om morgenen og ha møte på Fyn eller Jylland og være tilbake innenfor samme døgn - i 1935 var dette en sensasjon. Toget er veldig inspirert av "Der Fliegende Hamburger" fra de daværende tyske baner (DR) utrangeres fra 1963 da Litra MA overtok arbeidsoppgavene.

 

 

DSB Köf II

Märklin modell.
Om modellen  
Produsent Orenstein & koppel
Motor Deutz 6 cyl
Effekt (HK/KW) 128 HK / 94 KW
Akselrekkefølge B
Topphastighet 45 km/t
Vekt 17 tons
Lengde 6392 mm
Om forbildet Denne köf er opprindelig fra Lollandsbanen, er senere solgt til DSB - derfor er denne utenfor DSB normale design program.

 

DSB Litra Mx 

Heljan modell

M11 skagensbanen 

Heljan modell

Mx 1014 

DSB "nydesign

Mx 1019

Fredriksværk banen Mx 19 

"Nordsjælland"

Mx 1026 "Tørfisken"

Lemvigbanen Mx 26

Vestjylland

Mx 1035

Lollandsbanen M35

Sør for sjælland

Mx 1039

DSB "gammel design"

Mx 1041

Østbanen Mx 41

Sørøst Sjælland

Mx ????

Odsherreds Jernbane & Høng - Tølløse Jernbane

Nordvest Sjælland

Om modellen Heljan har gjort det til sitt spesiale å produsere denne maskine i stort sett alle de varianter som det er blitt etter at privatbanene har overtatt mange av disse lokomotivet.
Produsent NoHAB
Motor 12 cyl diesel motor, 4 banemotorer
Effekt (HK/KW) 1425/1047                        1445 / 1064   -  835 rpm
Akselrekkefølge A1A A1A
Topphastighet 133 km/t
Vekt 89 tons
Lengde 18300 mm. 
Om forbildet Mx lokomotivet er utviklet til å kjøre på sidebaner i Danmark, med dertil lavere akseltrykk - dette har vist seg å være et så bra lokomotiv for privatbanene i Danmark at mange av disse lokomotiver i dag kjører som privatbanelokomotiver, Mx var første lokomotiv som trakk Bn vogner i 1971

 

DSB Litra My (59 stk)

Märklin modell

MY 1101 museums lokomotiv idag eiet av Jernbane museet i Odense. 

Märklin modell

MY 1103 Gl design

Märklin modell

My 1106 " gammel design" Første My fra Märklin

Märklin modell

My 1108 idag tjeneste lokomotiv for banestyrelsen

Fullt litra er 90 86 00 21 108 - 4

Märklin modell

My 1111

Märklin modell

My 1112

Roco modell

My 1116 "gammel design"

Märklin modell

My 1126 "Grafitti"

Forsøklokomotiv med ATFC 

Heljan 

My 1132

TMY Inlandsgods

Blir levert i løpet av sommeren Märklin

MY 1135

Blå med gult logo nyeste design (banetjenesten)

Heljan

My 1135

"Blå med gult logo" nyeste design

Märklin modell

MY 1142

Märklin modell

My 1147 "Nydesign"

Märklin modell

My 1155 - i dag solgt til NEG og kjører som privatbane lokomotiv i Tyskland

Märklin modell tmy 106

Opprindelig Dansk My 1108

Solgt til Sverige som privatbane lokomotiv

Heljan Modell 

At denne modell er blitt produsert og til dels også virkeligheten har jeg ikke helt forstått og dette har åpenbart også vist seg på salgstallene da Heljan nå selger denne modellen ut til halv pris. 

Om modellen  
Produsent NoHAB 
Byggeår 1954-65
Motor 16 cyl diesel 4 banemotorer
Effekt (HK/KW) 1950 HK / 1433 KW                   1700 HK / 1250 KW
Akselrekkefølge A1A A1A
Topphastighet 133 km/t
Vekt 101,6 t (MY)      98,6 t (MV)
Lengde 18900 mm.
Om forbildet GM tilbød Europa deres ekspertise som en del av "Marshall-Hjelpen etter andre verdenskrig - først ble Frichs i Randers tilbudt å produsere denne type, men fant den ikke interessant og hadde ikke troen på at denne type ville slå an, derfor gikk anbudet videre til NoHAB i Trollhättan

 

 DSB Litra MY 1200 (2 stk)

Heljan modell.

Litra 1201 "Marylin Monroe" et kjøp dansk prosjekt som ikke falt særlig heldig ut, da det var store problemer med girkassen og motor på disse, bl.a. fordi man forsøkte å legge inn en skipsmotor i disse fra BW diesel.

Heljan Modell.

Litra 1202 "My fair Lady" 

   
Produsent Frichs i Århus
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge  
Topphastighet  
Vekt  
Lengde  
Om forbildet Begge maskiner ble hugget etter ganske få år grunnet de mange vanskeligheter med motorer og girkasser

 

DSB Litra MZ ( I 1401-1410, II 1411-1426, III 1427-1446, IV 1447-1461)

Bilde mangler Electrotren modell
Hobby Trade DSB MZ (I) 1401 "Museumsutgave"
Lima modell DSB MZ (I) 1401
Roco modell MZ (I) 1401
Roco modell "gl. design" MZ (I) 1402
Hobby Trade Modell MZ 1408 "Banestyrelsen"
Roco modell "ny design" MZ (II) 1414
Roco Modell MZ (II) 1420
Hobby Trade Modell DSB MZ (IV) 1448
Hobby Trade Modell DSB MZ (IV) 1459
Hobby Trade Modell Raillion MZ (IV) 1460
Om Modellen Det ser ut til at denne modellen er ved å blitt "støvet av hos de forskjellige produsenter - både Hobby Trade og Roco kommer med denne modellen nå i stort sett alle tenkelige varianter og designs. Tidligere har denne vært produsert av Lima og Electrotren.
Produsent NoHAB & Frichs i Randers
Motor GM 16 - 20 cyl 
Effekt (HK/KW) 3300 HK - 3900 HK / 2426 - 2867 KW
Akselrekkefølge CoCo
Topphastighet 143 - 165 km/t
Vekt 116,5 - 123 tons
Lengde 20800 - 21000 mm
Om forbildet Dette er det kraftigste diesellokomotiv som DSB har hatt og har vært brukt til først persontrafikk og senere til godstoglokomotiv også. I de senere år er flere av disse solgt til andre baner rundt om i Europa bl.a. er 1411 & 1415 solgt til NSB.

 

Traktor 1 & 6  

Märklin modell

DSB Traktor 1

Roco modell

DSB Traktor 6 "den grønne elevator"

Om modellen  
Produsent  
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge  
Topphastighet  
Vekt  
Lengde  
Om forbildet Traktor 1 (etterlatt av den tyske besettelsesmakt i 1945)

 

 

Privatbane skinnebus "Daddeleske"

Jeco modell av Østbanens skinnebus - er levert med bivogn, samme type har kjørt i Norge og Sverige
   
   
   

 

 

 

 

 

DAMPLOKOMOTIVER

DSB Litra F

Har du bilde av første utgave fra Märklin Märklin modell

(egentlig en 3029 Märklin modell - men mærket som litra F )

Märklin modell

Litra F 500

Om modellen En tilnærmet modell fra Märklin som ikke ligner forbildet særlig, dette er importøren som har prøvet å lage et sett ned tankvogner og lok. Senere er det laget en modell fra Tikøb hobby som er så lik forbildet som det er mulig å komme - se evt anmeldelse av denne fra Dansk i modell se under diverse / anmeldelse & modelomtaler
Produsent Bygget av stort sett alle produsenter for DSB 

Winterthur, Hüttemeier, Saronno & Frichs

Motor Damp
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge 0C0T
Topphastighet 50 km/t
Vekt  
Lengde 9100 - 9580 mm
Om forbildet Bruktes på de fleste stasjoner som rangermaskin før litra MH overtok denne oppgaven

 

DSB Litra N (10 stk)

Roco modell.

N 202

Bilde mangler Märklin modell.

(første modell fra märklin)

Märklin modell. 

N 209

Om modellen  
Produsent  
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge 1E-T4
Topphastighet  
Vekt  
Lengde  
Om forbildet BR 50 Denne type er kjøpt fra Belgia som hadde flere lokomotiver i overskudd - disse var levert tilbake til Belgia som krigsskadeerstatning etter andre verdenskrig, Danmark kjøpte 12 stk i 1952-54, hvorav de 10 ble gjort kjøreklare og de to siste ble brukt som reservedeler. 

Lokomotivene ble krigens arbeidshester - som fraktet gods og soldater med mer ut til frontene i hele Europa.

BR 50, BR 52 & BR 44 Krigslok er det lokomotiv som det er produsert nest flest av i verden. (mer enn 6.000 stk. Det Russiske lokomotiv 5-koblet er dog produsert i mer enn 11.000 stk

 

DSB Litra P (33 stk)

Heljan modell.

DSB P 917

Om modellen  
Produsent Hanomag (901-919) Schwartzkopff (920-933)
Byggeår 1907 - 1910
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge 2'B1'-T4
Topphastighet 100 - 110 km/t
Vekt  
Lengde 18515 mm
   

 

DSB Litra Pr

venter stadig. Heljan modell.

DSB Pr

Om modellen Modellen har problemer fra leverandøren - spesielt kjøreegenskapene er alt for dårlige.
Produsent Hanomag (901-919) Schwartzkopff (920-933)
Byggeår 1907 - 1910
Motor  
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge 2'C1'-T4
Topphastighet 100 - 110 km/t
Vekt  
Lengde 19515 mm
Om forbildet Egentlig en litra P som er ombygget til 37 kg/m skinner slik at den kunne kjøre på skinner av lavere kvalitet - sidebaner, privatbaner 

fikk innbygget en ekstra aksel (akseltrykk nedsatt)

 

DSB Litra T (3 stk)

Märklin modell.

DSB litra T 298 (opprindelig Baden P8 maskin)

Produsent Stettin, Linke-Hofmann, Schwartskopff, Schichau, Hanomag og  Humbolt 
Motor Damp
Effekt (HK/KW)  
Akselrekkefølge 2C-T4
Topphastighet  
Vekt  
Lengde