Følgende menyer kan velges

Lokomotiver Danmark Norge Sverige Belgia Luxemburg
Personvogner Danmark Norge Sverige    
Godsvogner Danmark Norge Sverige fantasi  
Annet Lyntog ordbok     Dansk jernbanehistorie

Retur til Hovedsiden

 

Danmark  Tyskland  Sveits  Frankrig Spania

Lyntog og andre legendariske tog

Allerede fra jernbanes barndom har mennesket forsøkt å få til rask transport. Man så jo straks fordelen ved å bruke skinnebåren transport, etter den allerførste tiden, hvor man betraktet jernbanen som en forlystelse, begynte man å finne ut om hvilken trekkraft der var anvendelig til hvilken type transport. Raskt fant man ut at det var mulig å prioritere enten hastighet eller trekkraft - derfor ble det utviklet henholdsvis ekspresstoglokomotiver og godstoglokomotiver. Ekspresstoglokomotiver har større drivhjul, som ga større hastighet på bekostning av trekkraft selvfølgelig, dette var heller ikke hensikten med dette lokomotiv, da det skulle trekke personvogner og ikke godsvogner. Motsatt var det selvfølgelig med godstoglokomotiver. 

Det vil senere bli vist eksempler på disse to forskjellige lokomotivtyper. 

Senere fant man ut at det var persontrafikken som hadde forskjellige behov alt etter om det var korte reiser eller det var reiser over lengre avstander - derfor ble lokalbanene laget slik at man prioriterte nærhet og regularitet på disse baner. På de lange avstander ble lyntoget skapt, slik at man her prioriterte komfort og hastighet her. Dermed var lyntogideen skapt. 

DANMARK

I Danmark startet lyntogrevolusjonen i 1935 hvor Lillebæltbroen åpnet samtidig og derfor var det mulig å redusere reisetiden betraktelig i forhold til hva det tidligere var mulig - det var faktisk mulig å reise fra Hovedstaden og ha møte i provinsen og være tilbake i Hovedstaden igjen innen for samme døgn. Dette skyldes både de raske lyntog og åpningen av broen samtidig. Tophastigheten var 120 km/t og da man samtidig kunne kjøre direkte ombord på Storebæltfergene uten å skulle rangere ble dette toget som bandt Danmark tettere sammen. 

 

Første lyntog Danmark var litra MS i 1935 som er bygget hos Frichs i Århus i alt 8 sett ble bygget først. Senere ble også litra MB i 1937 (som er samme lyntog bare som 4 vogns sett) bygget hos Frichs her var det også 8 sett. Alle ble som bekjent satt i remise under andre verdenskrig pga. mangel på drivstoff.

Litra MS

Lyntoget litra MS har store likhetstrekk med den flyvende Hamburger Hvilket kommer av at generaldirektør Knutzen fikk ideen til disse på en feriereise i Tyskland. 

På slutten av 50'tallet var det tydelig at det snart var slutt på disse togene da de var nedslitte, man så seg derfor om etter en avløser og igjen falt valget på Tyske tog denne gangen VT11,5 som i en lettere ombygget utgave ville egne seg særdeles godt til det danske jernbanenett. Som ble innsatt i drift i 1963. 

Litra MA original design

Disse ble senere ommalt til sølvfarget og ble offisielt kalt "Sølvpilen" og i folkemunne "Staniolekspressen" 

Litra MA "sølvpilen"

Den ombygget styrevogn ble skapt da man ønsket å kjøre dem i sett av 2 av gangen som ble skilt på storebelt og senere i Langå for å kjøre i hver sin retning. 

Disse lyntog endte deres skjebne i Polen, utover det som har gitt til Jernbanemuseet i Odense, hvor de kjørte ganske kort tid - da selskapet som "fikk" disse gikk konk etter kort tid. 

Som avløser for dette lyntog kom IC3 toget som er så kjent i Danmark nå, da disse utover å være innsatt i lyntogtrafikken også i annen variant kjører som regiontog (IR4) og som privatbane togsett i en mer skrapet utgave.

 

IC3 i nyeste design

Men når materiellet ikke slog helt til innsatte man andre togsett og kalte den lyntog. Bl.a. "Englænderen" ble ofte kjørt av nedenstående togsett - selv om disse faktisk var beregnet til regionstrafikk.

Litra MO med 2 CM vogner

Litra MR i opprindelig bemaling

Litra MR i ny bemaling

 

SVEITS

Trans Europa Express

Til sammenligning er det sveisiske lyntog TEE "Trans Europa Express" ganske likt det tyske. Dette lyntog kjørte til de største byer i Europa.

 

TYSKLAND

I tjuvene og på trettitallet søkte de tyske jernbaner (DRG) Tyske riksbane selskap, en løsning på å komme så raskt mellom de store byene i Tyskland som mulig. Dette fordi man så en stadig større antall passasjer i togene mellom byene og derved var jernbanen ved å manifestere sin posisjon som værende transportmidlet for den menige mann - da det ikke var råd til bil for den jevne mann. Etter andre verdenskrig ble (DR) Tyske riksbaner videreført i østtyskland (Russisk sone) - I den allierte sone ble jernbanene døbt (DB) Tyske forbundsbaner - etter gjenforeningen ble DB logoet videreført overalt som værende Tyske baner. 

Der Adler

Første tog som kjørte i Tyskland - den originale "Adler" har gått tapt - en reproduksjon ble bygget på trettitallet - denne er dessverre blitt veldig skadet under en brand i remissen i Nürnberg i 2005, flere av modelljernbaneprodusentene har tatt tiltak som gir tilskudd til gjenoppbygging av de skadede lokomotiver i remissen bl.a. Roco i Østrig og Märklin i Tyskland.

Her er Märklin sin modell av "Der Adler"  - Denne modellen har vært solgt av Märklin en gang tidligere - den viste utgave er den som ble solgt i forbindelse med branden i Museet i Nürnberg i alt 3.333 eks.

 

Rheingold

Et flott togsett som har vært en stolthet i Tyskland (bilder kommer senere)

 

Keiser Wilhelm den II Hofftog 

(bilder og beskrivelse kommer senere)

 

Der Pfliegende Hamburger

Et av togsettene, som prototyp, som ble innsatt var den flygende Hamburger.

Dette diesel togsett ble innsatt på strekningen mellom Berlin og Hamburg. Toget startende i mai 1933. Strekningshastigheten var satt maks 160 km/t - hvilket betyd at man kom fra Hamburg til Berlin på mindre enn 2½ time. I alt 13 sett ble bygget - dog med mange forbedringer og ble innsatt til mange store byer i Tyskland. 

 

Henshel - Wegmann

Et annet togsett som man forsøkte seg med var Henshel-Wegmann, som var damptrukket og dertil spesialbygget lettvektvogner, også dette togsett klarte å kjøre med en maksimumsfart av 160 km/t og ble innsatt fra Berlin til Dresten og klarte turen med en gjennomsnittsfart av 106 km/t

 

På 50'tallet ble en ny generasjon av lyntog skapt i Tyskland (VT 11.5) som ble innsatt i passasjertrafikken i 1957, som med sine dieselmaskiner hadde en maksimum hastighet på 140 km/t og senere ble det innbygd gassturbiner i maskinene og derved kom de til å kunne kjøre 160 km/t - dog med det resultat at forbruket ble merkbart forøket i disse maskiner og ca 1970 ble disse lyntog utrangert.  Dette lyntog er nesten identisk med det Danske lyntog litra MA

 

ICE "intercity Experimetal" Intercity express

På slutten av 80'tallet ble det utviklet et høyhastighetstog hvor man ikke bare utviklet togsettet - men bygget også helt nye strekninger "Neubaustrekke" over det meste av det daværende Vesttyskland - senere har disse også hatt deres inntog i det daværende Østtyskland - etter gjenforeningen

 

THALYS (TGV)

Høyhastighetstoget THALYS er designet til å operere i 4 land - Tyskland, Belgia, Nederland og Frankrig og kan opereres på ikke mindre enn 6 forskjellige signalsystemer - med en hastighet av 300 km/t kjører det mellom motropolene Köln, Amsterdam, Brussel og Paris.

Lengde 200,2 m. 120 plasser 1. klasse & 257 plasser 2. klasse. vekt 415 tons

 

TGV

Høyhastighetstog som kjører på strekningen Paris Bordeaux, Lyon, Marseille og Nice

 

AVE

Høyhastighetstog som kjører på strekningen Sevilla - Madrid i Spania

Og her en litt nyere modell av AVE